Ефикасно решение за стомачни проблеми.
Ефикасно решение за стомачни проблеми.
За што се користи?
S.boulardii Bulacol® граничен производ кој содржи 5x109, односно 10x109 живи култури на квасецот Saccharomyces boulardii. Во цревата со својата активност придонесува за зачувување на здравјето и функцијата на дигестивниот тракт, односно го ублажува интензитетот и времетраењето на стомачните тегоби, како што се дијареја (пролив), надуеност, мачнина, болка во стомакот
Bulacol 
kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika
kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih
bakterijom Clostridium difficile
kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje
infekcije Helicobacter pylori
kod putničke dijareje
antibiotske terapije
Bulacol 
kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika
kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih
bakterijom Clostridium difficile
kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje
infekcije Helicobacter pylori
kod putničke dijareje
antibiotske terapije
Се препорачува:
 • Кај дијареја предизвикана од земање на антибиотици;
 • Како додаток на терапијата на цревни заболувања предизвикани од бактеријата Clostridium difficile;
 • Како додаток на терапијата која се користи за ерадикација на Helicobacter pylori;
 • Кај патничка дијареја;
 • Антибиотска терапија.
 • Bulacol kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih bakterijom Clostridium difficile kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje infekcije Helicobacter pylori kod putničke dijareje antibiotske terapije
  Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarrhea and Treatment of Clostridium difficile
Disease. Am J Gastroenterol. 2006, 101(4):812-22
  Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarrhea and Treatment of Clostridium difficile
Disease. Am J Gastroenterol. 2006, 101(4):812-22
  S.boulardii Bulacol клинички е докажана неговата ефикасност во превенција и третман на дијареја предизвикана од употреба на антибиотици како и при третман на C. difficile инфекција (мета анализа).
  Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarrhea and Treatment of Clostridium difficile Disease. Am J Gastroenterol. 2006, 101(4):812-22

  Кај дијареја предизвикана од земање на антибиотици

  Како резулатат на терапија со антибиотици, доаѓа до пореметување на нормалната цревна флора и се создаваат услови за размножување на патогени микроорганизми и до појава на дијареја. S.bularii Bulacol користен заедно со антибиотиците доведува до намалување на ризикот од појава на дијареја за 60 %.

  Како додаток на терапијата на цревни заболувања предизвикани од бактеријата Clostridium difficile

  S. boulardii делува во луменот на цревата, така што ги врзува Clostridium difficile и нејзините токсини на својата површина и го подобрува нивното исфрлање од организмот, со што се спречуваат токсичните ефекти. S.bulardii Bulacol во комбинација со антибиотска терапија го намалува ризикот од појава на колитис, предизвикан од Clostridium diffcile инфекцијата за 42%, во споредба со антибиотска терапија без S.bulardii.

  Како додаток на терапијата која се користи за ерадикација на Helicobacter pylori

  S.bulardii Bulacol е ефикасна и сигурна терапија, во превенција на дијареја предизвикана од делувањето на антибиотиците за ерадикација на Helicobacterpylori инфекција. S.bulardii Bulacol применет како составен дел од терапијата за еридикациона инфекција со H.pylorii го намалува ризикот од појава на дијареја за 54%.
  Bulacol Najčešća pitanja i odgovori
  Bulacol Najčešća pitanja i odgovori
  Clostridium difficile
  Најчести прашања и одговори
  Bulacol Najčešća pitanja i odgovori